ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Facebook Page Statistics

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 18473 6.5 %
1 Greece 237375 83.0 %
2 Serbia 15301 5.3 %
3 Cyprus 6804 2.4 %
4 United States 4743 1.7 %
5 Germany 3420 1.2 %
6 Bosnia and Herzegovina 1709 0.6 %
7 United Kingdom 1631 0.6 %
8 Albania 1557 0.5 %
9 Australia 1459 0.5 %
10 Italy 780 0.3 %
11 Canada 717 0.3 %
12 Montenegro 693 0.2 %
13 Bulgaria 471 0.2 %
14 France 450 0.2 %
15 Indonesia 423 0.1 %
16 Turkey 410 0.1 %
17 Belgium 377 0.1 %
18 Egypt 369 0.1 %
19 Spain 360 0.1 %
20 Sweden 335 0.1 %
21 Netherlands 324 0.1 %
22 Algeria 313 0.1 %
23 Mexico 297 0.1 %
24 Brazil 266 0.1 %
25 Switzerland 255 0.1 %
26 Austria 250 0.1 %
27 Romania 236 0.1 %
28 Morocco 210 0.1 %
29 Argentina 188 0.1 %
30 Tunisia 165 0.1 %
31 Philippines 155 0.1 %
32 United Arab Emirates 141 0.0 %
33 India 140 0.0 %
34 Macedonia 137 0.0 %
35 Russia 130 0.0 %
36 Croatia 129 0.0 %
37 Colombia 123 0.0 %
38 Poland 101 0.0 %
39 Norway 100 0.0 %
40 Democratic Republic of the… 94 0.0 %
41 Slovakia 89 0.0 %
42 Denmark 89 0.0 %
43 Slovenia 88 0.0 %
44 Thailand 85 0.0 %
45 Czech Republic 84 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 2543 0.9 %

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή statistics

Global
Local in

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Fans

Do you want to know more about ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers