ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Facebook Page Statistics

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 18410 6.4 %
1 Greece 237051 83.0 %
2 Serbia 15347 5.4 %
3 Cyprus 6822 2.4 %
4 United States 4714 1.6 %
5 Germany 3424 1.2 %
6 Bosnia and Herzegovina 1718 0.6 %
7 United Kingdom 1668 0.6 %
8 Albania 1565 0.5 %
9 Australia 1459 0.5 %
10 Italy 793 0.3 %
11 Canada 695 0.2 %
12 Montenegro 691 0.2 %
13 France 464 0.2 %
14 Bulgaria 451 0.2 %
15 Indonesia 421 0.1 %
16 Turkey 412 0.1 %
17 Spain 376 0.1 %
18 Egypt 369 0.1 %
19 Belgium 366 0.1 %
20 Sweden 326 0.1 %
21 Algeria 317 0.1 %
22 Mexico 302 0.1 %
23 Netherlands 301 0.1 %
24 Brazil 258 0.1 %
25 Romania 247 0.1 %
26 Austria 243 0.1 %
27 Switzerland 242 0.1 %
28 Morocco 210 0.1 %
29 Argentina 189 0.1 %
30 Tunisia 169 0.1 %
31 Philippines 153 0.1 %
32 United Arab Emirates 149 0.1 %
33 Macedonia 138 0.0 %
34 India 136 0.0 %
35 Croatia 132 0.0 %
36 Russia 127 0.0 %
37 Colombia 123 0.0 %
38 Poland 101 0.0 %
39 Democratic Republic of the… 101 0.0 %
40 Norway 94 0.0 %
41 Slovakia 92 0.0 %
42 Slovenia 86 0.0 %
43 Thailand 85 0.0 %
44 Denmark 83 0.0 %
45 Czech Republic 80 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 2478 0.9 %

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή statistics

Global
Local in

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Fans

Do you want to know more about ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 London by Socialbakers