ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Facebook Page Statistics

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 19163 6.7 %
1 Greece 237636 82.7 %
2 Serbia 15263 5.3 %
3 Cyprus 6742 2.3 %
4 United States 4796 1.7 %
5 Germany 3592 1.3 %
6 United Kingdom 1911 0.7 %
7 Bosnia and Herzegovina 1694 0.6 %
8 Albania 1580 0.6 %
9 Australia 1483 0.5 %
10 Italy 826 0.3 %
11 Canada 727 0.3 %
12 Montenegro 691 0.2 %
13 Bulgaria 505 0.2 %
14 France 477 0.2 %
15 Indonesia 422 0.1 %
16 Turkey 416 0.1 %
17 Belgium 389 0.1 %
18 Spain 376 0.1 %
19 Egypt 368 0.1 %
20 Sweden 353 0.1 %
21 Netherlands 342 0.1 %
22 Algeria 313 0.1 %
23 Mexico 296 0.1 %
24 Switzerland 275 0.1 %
25 Romania 270 0.1 %
26 Brazil 266 0.1 %
27 Austria 251 0.1 %
28 Morocco 211 0.1 %
29 Argentina 188 0.1 %
30 Tunisia 163 0.1 %
31 Philippines 154 0.1 %
32 United Arab Emirates 144 0.1 %
33 India 140 0.0 %
34 Russia 137 0.0 %
35 Macedonia 137 0.0 %
36 Croatia 130 0.0 %
37 Colombia 126 0.0 %
38 Slovakia 110 0.0 %
39 Poland 108 0.0 %
40 Norway 99 0.0 %
41 Democratic Republic of the… 99 0.0 %
42 Czech Republic 95 0.0 %
43 Slovenia 93 0.0 %
44 Denmark 90 0.0 %
45 Thailand 87 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 2621 0.9 %

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή statistics

Global
Local in

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Fans

Do you want to know more about ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers