ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Facebook Page Statistics

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 19199 6.7 %
1 Greece 237882 82.8 %
2 Serbia 15264 5.3 %
3 Cyprus 6731 2.3 %
4 United States 4801 1.7 %
5 Germany 3586 1.2 %
6 United Kingdom 1942 0.7 %
7 Bosnia and Herzegovina 1698 0.6 %
8 Albania 1575 0.5 %
9 Australia 1480 0.5 %
10 Italy 827 0.3 %
11 Canada 725 0.3 %
12 Montenegro 687 0.2 %
13 Bulgaria 504 0.2 %
14 France 483 0.2 %
15 Indonesia 425 0.1 %
16 Turkey 417 0.1 %
17 Belgium 387 0.1 %
18 Spain 379 0.1 %
19 Egypt 371 0.1 %
20 Sweden 355 0.1 %
21 Netherlands 351 0.1 %
22 Algeria 311 0.1 %
23 Mexico 295 0.1 %
24 Switzerland 274 0.1 %
25 Romania 273 0.1 %
26 Brazil 270 0.1 %
27 Austria 254 0.1 %
28 Morocco 212 0.1 %
29 Argentina 191 0.1 %
30 Tunisia 163 0.1 %
31 Philippines 154 0.1 %
32 United Arab Emirates 145 0.1 %
33 India 139 0.0 %
34 Macedonia 136 0.0 %
35 Russia 134 0.0 %
36 Croatia 129 0.0 %
37 Colombia 126 0.0 %
38 Poland 111 0.0 %
39 Slovakia 107 0.0 %
40 Norway 98 0.0 %
41 Czech Republic 96 0.0 %
42 Democratic Republic of the… 95 0.0 %
43 Slovenia 91 0.0 %
44 Denmark 88 0.0 %
45 Thailand 86 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 2615 0.9 %

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή statistics

Global
Local in

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Fans

Do you want to know more about ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers