ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Facebook Page Statistics

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 18313 6.4 %
1 Greece 237119 83.0 %
2 Serbia 15338 5.4 %
3 Cyprus 6869 2.4 %
4 United States 4729 1.7 %
5 Germany 3311 1.2 %
6 Bosnia and Herzegovina 1714 0.6 %
7 United Kingdom 1628 0.6 %
8 Albania 1590 0.6 %
9 Australia 1446 0.5 %
10 Italy 756 0.3 %
11 Canada 707 0.2 %
12 Montenegro 691 0.2 %
13 France 438 0.2 %
14 Bulgaria 434 0.2 %
15 Indonesia 419 0.1 %
16 Turkey 405 0.1 %
17 Spain 384 0.1 %
18 Egypt 369 0.1 %
19 Belgium 360 0.1 %
20 Sweden 316 0.1 %
21 Algeria 316 0.1 %
22 Mexico 306 0.1 %
23 Netherlands 293 0.1 %
24 Brazil 265 0.1 %
25 Switzerland 245 0.1 %
26 Austria 236 0.1 %
27 Romania 230 0.1 %
28 Morocco 212 0.1 %
29 Argentina 190 0.1 %
30 Tunisia 168 0.1 %
31 Philippines 157 0.1 %
32 United Arab Emirates 145 0.1 %
33 Macedonia 139 0.0 %
34 India 135 0.0 %
35 Croatia 131 0.0 %
36 Russia 129 0.0 %
37 Colombia 123 0.0 %
38 Norway 102 0.0 %
39 Poland 98 0.0 %
40 Democratic Republic of the… 95 0.0 %
41 Slovenia 86 0.0 %
42 Slovakia 84 0.0 %
43 Thailand 83 0.0 %
44 Denmark 81 0.0 %
45 Hungary 79 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 2528 0.9 %

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή statistics

Global
Local in

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Fans

Do you want to know more about ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers