ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Facebook Page Statistics

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 19077 6.7 %
1 Greece 237348 82.8 %
2 Serbia 15260 5.3 %
3 Cyprus 6734 2.3 %
4 United States 4792 1.7 %
5 Germany 3573 1.2 %
6 United Kingdom 1916 0.7 %
7 Bosnia and Herzegovina 1697 0.6 %
8 Albania 1573 0.5 %
9 Australia 1475 0.5 %
10 Italy 820 0.3 %
11 Canada 727 0.3 %
12 Montenegro 688 0.2 %
13 Bulgaria 503 0.2 %
14 France 477 0.2 %
15 Indonesia 421 0.1 %
16 Turkey 412 0.1 %
17 Belgium 386 0.1 %
18 Spain 375 0.1 %
19 Egypt 372 0.1 %
20 Sweden 348 0.1 %
21 Netherlands 339 0.1 %
22 Algeria 315 0.1 %
23 Mexico 294 0.1 %
24 Switzerland 273 0.1 %
25 Brazil 271 0.1 %
26 Romania 271 0.1 %
27 Austria 253 0.1 %
28 Morocco 212 0.1 %
29 Argentina 190 0.1 %
30 Tunisia 162 0.1 %
31 Philippines 155 0.1 %
32 United Arab Emirates 147 0.1 %
33 India 140 0.0 %
34 Macedonia 138 0.0 %
35 Russia 134 0.0 %
36 Croatia 129 0.0 %
37 Colombia 127 0.0 %
38 Slovakia 109 0.0 %
39 Poland 106 0.0 %
40 Norway 99 0.0 %
41 Democratic Republic of the… 93 0.0 %
42 Slovenia 92 0.0 %
43 Czech Republic 92 0.0 %
44 Denmark 90 0.0 %
45 Thailand 84 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 2572 0.9 %

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή statistics

Global
Local in

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Fans

Do you want to know more about ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers