ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Facebook Page Statistics

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 18485 6.5 %
1 Greece 237229 82.9 %
2 Serbia 15306 5.3 %
3 Cyprus 6836 2.4 %
4 United States 4901 1.7 %
5 Germany 3351 1.2 %
6 Bosnia and Herzegovina 1708 0.6 %
7 United Kingdom 1696 0.6 %
8 Albania 1570 0.5 %
9 Australia 1459 0.5 %
10 Italy 780 0.3 %
11 Canada 706 0.2 %
12 Montenegro 695 0.2 %
13 Bulgaria 449 0.2 %
14 France 448 0.2 %
15 Indonesia 421 0.1 %
16 Turkey 408 0.1 %
17 Spain 388 0.1 %
18 Egypt 370 0.1 %
19 Belgium 369 0.1 %
20 Sweden 319 0.1 %
21 Algeria 310 0.1 %
22 Mexico 308 0.1 %
23 Netherlands 302 0.1 %
24 Brazil 274 0.1 %
25 Switzerland 250 0.1 %
26 Austria 239 0.1 %
27 Romania 236 0.1 %
28 Morocco 213 0.1 %
29 Argentina 189 0.1 %
30 Tunisia 167 0.1 %
31 Philippines 155 0.1 %
32 United Arab Emirates 141 0.0 %
33 India 139 0.0 %
34 Macedonia 137 0.0 %
35 Russia 133 0.0 %
36 Croatia 132 0.0 %
37 Colombia 131 0.0 %
38 Norway 99 0.0 %
39 Poland 99 0.0 %
40 Democratic Republic of the… 98 0.0 %
41 Slovenia 88 0.0 %
42 Slovakia 88 0.0 %
43 Denmark 86 0.0 %
44 Thailand 85 0.0 %
45 Hungary 80 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 2520 0.9 %

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή statistics

Global
Local in

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή Fans

Do you want to know more about ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. για μια ζωή?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers