ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 6762 7.8 %
1 Thailand 78332 89.9 %
2 Brazil 663 0.8 %
3 United States 641 0.7 %
4 India 391 0.4 %
5 United Kingdom 382 0.4 %
6 Sweden 370 0.4 %
7 Egypt 356 0.4 %
8 Pakistan 327 0.4 %
9 Turkey 280 0.3 %
10 Romania 241 0.3 %
11 Vietnam 239 0.3 %
12 France 229 0.3 %
13 Malaysia 229 0.3 %
14 Morocco 201 0.2 %
15 Italy 190 0.2 %
16 Australia 189 0.2 %
17 Germany 182 0.2 %
18 South Korea 170 0.2 %
19 Norway 146 0.2 %
20 Tunisia 127 0.1 %
21 Laos 121 0.1 %
22 Spain 121 0.1 %
23 Finland 118 0.1 %
24 Singapore 118 0.1 %
25 Mexico 115 0.1 %
26 Philippines 114 0.1 %
27 Algeria 112 0.1 %
28 Japan 109 0.1 %
29 Bangladesh 91 0.1 %
30 Russia 85 0.1 %
31 Iraq 84 0.1 %
32 Indonesia 83 0.1 %
33 Switzerland 72 0.1 %
34 Saudi Arabia 64 0.1 %
35 Peru 62 0.1 %
36 United Arab Emirates 62 0.1 %
37 Argentina 59 0.1 %
38 Colombia 58 0.1 %
39 Canada 56 0.1 %
40 Poland 53 0.1 %
41 Denmark 51 0.1 %
42 Cambodia 50 0.1 %
43 Netherlands 49 0.1 %
44 Serbia 48 0.1 %
45 Belgium 47 0.1 %
46 Other and not yet targeted Countries 1284 1.5 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง to your friends?

Engage 2014 New York by Socialbakers