ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 7060 7.6 %
1 Thailand 84144 90.2 %
2 United States 652 0.7 %
3 Brazil 646 0.7 %
4 United Kingdom 417 0.4 %
5 Sweden 389 0.4 %
6 India 382 0.4 %
7 Egypt 347 0.4 %
8 Pakistan 321 0.3 %
9 Turkey 272 0.3 %
10 Malaysia 240 0.3 %
11 Vietnam 240 0.3 %
12 Romania 235 0.3 %
13 France 235 0.3 %
14 Australia 218 0.2 %
15 South Korea 202 0.2 %
16 Germany 200 0.2 %
17 Morocco 196 0.2 %
18 Italy 194 0.2 %
19 Norway 160 0.2 %
20 Laos 128 0.1 %
21 Spain 122 0.1 %
22 Tunisia 122 0.1 %
23 Finland 120 0.1 %
24 Mexico 114 0.1 %
25 Philippines 113 0.1 %
26 Japan 112 0.1 %
27 Algeria 109 0.1 %
28 Singapore 99 0.1 %
29 Russia 86 0.1 %
30 Bangladesh 85 0.1 %
31 Iraq 81 0.1 %
32 Indonesia 79 0.1 %
33 Switzerland 78 0.1 %
34 Saudi Arabia 66 0.1 %
35 United Arab Emirates 66 0.1 %
36 Peru 57 0.1 %
37 Colombia 55 0.1 %
38 Argentina 55 0.1 %
39 Canada 55 0.1 %
40 Netherlands 54 0.1 %
41 Denmark 53 0.1 %
42 Cambodia 52 0.1 %
43 Poland 51 0.1 %
44 Belgium 49 0.1 %
45 Bahrain 47 0.1 %
46 Other and not yet targeted Countries 1510 1.6 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers