ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 6326 8.3 %
1 Thailand 68022 89.1 %
2 Brazil 683 0.9 %
3 United States 562 0.7 %
4 India 417 0.5 %
5 Egypt 374 0.5 %
6 Pakistan 350 0.5 %
7 United Kingdom 308 0.4 %
8 Turkey 296 0.4 %
9 Sweden 295 0.4 %
10 Romania 256 0.3 %
11 Vietnam 251 0.3 %
12 France 222 0.3 %
13 Morocco 219 0.3 %
14 Malaysia 213 0.3 %
15 Italy 179 0.2 %
16 Germany 170 0.2 %
17 Tunisia 142 0.2 %
18 Australia 137 0.2 %
19 South Korea 132 0.2 %
20 Philippines 125 0.2 %
21 Mexico 123 0.2 %
22 Algeria 122 0.2 %
23 Spain 118 0.2 %
24 Norway 105 0.1 %
25 Bangladesh 101 0.1 %
26 Laos 97 0.1 %
27 Finland 96 0.1 %
28 Iraq 90 0.1 %
29 Russia 84 0.1 %
30 Japan 83 0.1 %
31 Indonesia 81 0.1 %
32 Singapore 79 0.1 %
33 Saudi Arabia 67 0.1 %
34 Peru 63 0.1 %
35 Colombia 62 0.1 %
36 Argentina 61 0.1 %
37 Poland 60 0.1 %
38 Switzerland 59 0.1 %
39 United Arab Emirates 56 0.1 %
40 Jordan 49 0.1 %
41 Denmark 47 0.1 %
42 Portugal 46 0.1 %
43 Georgia 46 0.1 %
44 Venezuela 46 0.1 %
45 Belgium 45 0.1 %
46 Other and not yet targeted Countries 1145 1.5 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง to your friends?

Engage 2014 London by Socialbakers