ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 7227 7.6 %
1 Thailand 85320 90.1 %
2 United States 656 0.7 %
3 Brazil 650 0.7 %
4 United Kingdom 422 0.4 %
5 Sweden 394 0.4 %
6 India 379 0.4 %
7 Egypt 345 0.4 %
8 Pakistan 317 0.3 %
9 Turkey 273 0.3 %
10 Malaysia 246 0.3 %
11 Vietnam 239 0.3 %
12 Romania 237 0.3 %
13 France 237 0.3 %
14 Australia 226 0.2 %
15 South Korea 210 0.2 %
16 Germany 209 0.2 %
17 Morocco 196 0.2 %
18 Italy 192 0.2 %
19 Norway 163 0.2 %
20 Laos 132 0.1 %
21 Spain 124 0.1 %
22 Tunisia 123 0.1 %
23 Finland 122 0.1 %
24 Japan 116 0.1 %
25 Mexico 114 0.1 %
26 Philippines 113 0.1 %
27 Algeria 106 0.1 %
28 Singapore 104 0.1 %
29 Russia 86 0.1 %
30 Bangladesh 85 0.1 %
31 Switzerland 81 0.1 %
32 Iraq 81 0.1 %
33 Indonesia 79 0.1 %
34 United Arab Emirates 72 0.1 %
35 Saudi Arabia 65 0.1 %
36 Canada 59 0.1 %
37 Peru 57 0.1 %
38 Argentina 57 0.1 %
39 Denmark 55 0.1 %
40 Colombia 55 0.1 %
41 Netherlands 54 0.1 %
42 Cambodia 53 0.1 %
43 Belgium 50 0.1 %
44 Poland 50 0.1 %
45 Bahrain 47 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 1618 1.7 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers