ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 7289 6.9 %
1 Thailand 96137 91.1 %
2 United States 671 0.6 %
3 Brazil 648 0.6 %
4 United Kingdom 433 0.4 %
5 Sweden 408 0.4 %
6 India 383 0.4 %
7 Egypt 345 0.3 %
8 Pakistan 320 0.3 %
9 Turkey 272 0.3 %
10 Malaysia 264 0.3 %
11 France 244 0.2 %
12 Australia 241 0.2 %
13 Vietnam 241 0.2 %
14 Romania 237 0.2 %
15 South Korea 235 0.2 %
16 Germany 223 0.2 %
17 Morocco 195 0.2 %
18 Italy 190 0.2 %
19 Norway 167 0.2 %
20 Laos 143 0.1 %
21 Finland 127 0.1 %
22 Tunisia 122 0.1 %
23 Japan 118 0.1 %
24 Spain 118 0.1 %
25 Singapore 115 0.1 %
26 Philippines 112 0.1 %
27 Mexico 112 0.1 %
28 Algeria 108 0.1 %
29 Russia 88 0.1 %
30 Bangladesh 83 0.1 %
31 Switzerland 82 0.1 %
32 Indonesia 79 0.1 %
33 United Arab Emirates 79 0.1 %
34 Iraq 75 0.1 %
35 Saudi Arabia 66 0.1 %
36 Cambodia 59 0.1 %
37 Netherlands 58 0.1 %
38 Peru 57 0.1 %
39 Canada 57 0.1 %
40 Denmark 56 0.1 %
41 Argentina 55 0.1 %
42 Colombia 52 0.0 %
43 Poland 51 0.0 %
44 Bahrain 50 0.0 %
45 Belgium 48 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 1562 1.5 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง to your friends?