ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 6787 8.1 %
1 Thailand 74798 89.4 %
2 Brazil 670 0.8 %
3 United States 640 0.8 %
4 India 392 0.5 %
5 United Kingdom 367 0.4 %
6 Egypt 361 0.4 %
7 Sweden 349 0.4 %
8 Pakistan 327 0.4 %
9 Turkey 284 0.3 %
10 Romania 246 0.3 %
11 Vietnam 238 0.3 %
12 France 236 0.3 %
13 Malaysia 229 0.3 %
14 Morocco 203 0.2 %
15 Italy 189 0.2 %
16 Germany 186 0.2 %
17 South Korea 169 0.2 %
18 Australia 165 0.2 %
19 Norway 139 0.2 %
20 Tunisia 130 0.2 %
21 Mexico 124 0.1 %
22 Spain 119 0.1 %
23 Laos 118 0.1 %
24 Philippines 116 0.1 %
25 Finland 115 0.1 %
26 Algeria 115 0.1 %
27 Singapore 113 0.1 %
28 Japan 103 0.1 %
29 Bangladesh 91 0.1 %
30 Russia 87 0.1 %
31 Iraq 85 0.1 %
32 Indonesia 82 0.1 %
33 Switzerland 68 0.1 %
34 Saudi Arabia 66 0.1 %
35 United Arab Emirates 64 0.1 %
36 Peru 62 0.1 %
37 Colombia 58 0.1 %
38 Argentina 58 0.1 %
39 Poland 58 0.1 %
40 Canada 55 0.1 %
41 Denmark 49 0.1 %
42 Cambodia 48 0.1 %
43 Serbia 48 0.1 %
44 Belgium 48 0.1 %
45 Portugal 47 0.1 %
46 Other and not yet targeted Countries 1339 1.6 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง to your friends?

Engage 2014 London by Socialbakers