ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 7020 7.5 %
1 Thailand 84577 90.3 %
2 United States 648 0.7 %
3 Brazil 648 0.7 %
4 United Kingdom 416 0.4 %
5 Sweden 393 0.4 %
6 India 381 0.4 %
7 Egypt 345 0.4 %
8 Pakistan 321 0.3 %
9 Turkey 273 0.3 %
10 Malaysia 240 0.3 %
11 Vietnam 238 0.3 %
12 Romania 236 0.3 %
13 France 233 0.2 %
14 Australia 222 0.2 %
15 Germany 207 0.2 %
16 South Korea 203 0.2 %
17 Morocco 196 0.2 %
18 Italy 193 0.2 %
19 Norway 161 0.2 %
20 Laos 128 0.1 %
21 Tunisia 123 0.1 %
22 Spain 121 0.1 %
23 Finland 120 0.1 %
24 Mexico 115 0.1 %
25 Philippines 114 0.1 %
26 Japan 113 0.1 %
27 Algeria 109 0.1 %
28 Singapore 99 0.1 %
29 Russia 86 0.1 %
30 Bangladesh 85 0.1 %
31 Switzerland 82 0.1 %
32 Iraq 81 0.1 %
33 Indonesia 79 0.1 %
34 United Arab Emirates 70 0.1 %
35 Saudi Arabia 66 0.1 %
36 Peru 57 0.1 %
37 Canada 55 0.1 %
38 Argentina 55 0.1 %
39 Netherlands 54 0.1 %
40 Colombia 54 0.1 %
41 Denmark 53 0.1 %
42 Cambodia 52 0.1 %
43 Poland 51 0.1 %
44 Belgium 49 0.1 %
45 Bahrain 47 0.1 %
46 Other and not yet targeted Countries 1453 1.6 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers