ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 6726 8.0 %
1 Thailand 75683 89.6 %
2 Brazil 663 0.8 %
3 United States 628 0.7 %
4 India 397 0.5 %
5 United Kingdom 378 0.4 %
6 Sweden 365 0.4 %
7 Egypt 355 0.4 %
8 Pakistan 322 0.4 %
9 Turkey 284 0.3 %
10 Romania 243 0.3 %
11 Vietnam 241 0.3 %
12 Malaysia 231 0.3 %
13 France 231 0.3 %
14 Morocco 200 0.2 %
15 Italy 191 0.2 %
16 Germany 185 0.2 %
17 South Korea 174 0.2 %
18 Australia 170 0.2 %
19 Norway 144 0.2 %
20 Tunisia 131 0.2 %
21 Laos 121 0.1 %
22 Mexico 119 0.1 %
23 Singapore 119 0.1 %
24 Finland 118 0.1 %
25 Spain 117 0.1 %
26 Philippines 115 0.1 %
27 Algeria 113 0.1 %
28 Japan 104 0.1 %
29 Bangladesh 91 0.1 %
30 Russia 88 0.1 %
31 Iraq 86 0.1 %
32 Indonesia 85 0.1 %
33 Switzerland 71 0.1 %
34 Saudi Arabia 68 0.1 %
35 United Arab Emirates 65 0.1 %
36 Peru 62 0.1 %
37 Colombia 57 0.1 %
38 Poland 56 0.1 %
39 Canada 56 0.1 %
40 Argentina 56 0.1 %
41 Denmark 51 0.1 %
42 Cambodia 50 0.1 %
43 Serbia 48 0.1 %
44 Netherlands 47 0.1 %
45 Portugal 47 0.1 %
46 Other and not yet targeted Countries 1249 1.5 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง to your friends?

Engage 2014 New York by Socialbakers