ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 7112 7.6 %
1 Thailand 84222 90.1 %
2 United States 648 0.7 %
3 Brazil 646 0.7 %
4 United Kingdom 420 0.4 %
5 Sweden 391 0.4 %
6 India 380 0.4 %
7 Egypt 345 0.4 %
8 Pakistan 320 0.3 %
9 Turkey 274 0.3 %
10 Vietnam 239 0.3 %
11 Malaysia 239 0.3 %
12 France 236 0.3 %
13 Romania 235 0.3 %
14 Australia 218 0.2 %
15 South Korea 203 0.2 %
16 Germany 201 0.2 %
17 Morocco 198 0.2 %
18 Italy 193 0.2 %
19 Norway 160 0.2 %
20 Laos 127 0.1 %
21 Tunisia 123 0.1 %
22 Spain 122 0.1 %
23 Finland 120 0.1 %
24 Mexico 113 0.1 %
25 Philippines 113 0.1 %
26 Japan 112 0.1 %
27 Algeria 110 0.1 %
28 Singapore 98 0.1 %
29 Russia 86 0.1 %
30 Bangladesh 85 0.1 %
31 Switzerland 81 0.1 %
32 Iraq 81 0.1 %
33 Indonesia 80 0.1 %
34 Saudi Arabia 66 0.1 %
35 United Arab Emirates 66 0.1 %
36 Peru 57 0.1 %
37 Argentina 56 0.1 %
38 Canada 55 0.1 %
39 Netherlands 54 0.1 %
40 Colombia 54 0.1 %
41 Denmark 53 0.1 %
42 Cambodia 52 0.1 %
43 Poland 49 0.1 %
44 Belgium 49 0.1 %
45 Portugal 46 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 1563 1.7 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers