ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 6874 7.8 %
1 Thailand 79091 89.8 %
2 Brazil 655 0.7 %
3 United States 641 0.7 %
4 United Kingdom 396 0.4 %
5 India 386 0.4 %
6 Sweden 378 0.4 %
7 Egypt 352 0.4 %
8 Pakistan 323 0.4 %
9 Turkey 276 0.3 %
10 Vietnam 240 0.3 %
11 Romania 239 0.3 %
12 Malaysia 237 0.3 %
13 France 226 0.3 %
14 Morocco 198 0.2 %
15 Australia 194 0.2 %
16 Germany 190 0.2 %
17 Italy 189 0.2 %
18 South Korea 185 0.2 %
19 Norway 150 0.2 %
20 Tunisia 124 0.1 %
21 Spain 122 0.1 %
22 Laos 118 0.1 %
23 Finland 117 0.1 %
24 Mexico 115 0.1 %
25 Philippines 114 0.1 %
26 Singapore 113 0.1 %
27 Algeria 111 0.1 %
28 Japan 110 0.1 %
29 Bangladesh 87 0.1 %
30 Russia 85 0.1 %
31 Indonesia 82 0.1 %
32 Iraq 82 0.1 %
33 Switzerland 76 0.1 %
34 Saudi Arabia 66 0.1 %
35 United Arab Emirates 61 0.1 %
36 Peru 60 0.1 %
37 Colombia 56 0.1 %
38 Argentina 56 0.1 %
39 Canada 55 0.1 %
40 Poland 52 0.1 %
41 Denmark 51 0.1 %
42 Cambodia 50 0.1 %
43 Netherlands 48 0.1 %
44 Belgium 47 0.1 %
45 Jordan 45 0.1 %
46 Other and not yet targeted Countries 1394 1.6 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers