ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Facebook Page Statistics

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 6710 8.1 %
1 Thailand 74567 89.5 %
2 Brazil 674 0.8 %
3 United States 641 0.8 %
4 India 394 0.5 %
5 United Kingdom 364 0.4 %
6 Egypt 360 0.4 %
7 Sweden 347 0.4 %
8 Pakistan 332 0.4 %
9 Turkey 284 0.3 %
10 Romania 245 0.3 %
11 Vietnam 238 0.3 %
12 France 237 0.3 %
13 Malaysia 223 0.3 %
14 Morocco 203 0.2 %
15 Italy 190 0.2 %
16 Germany 181 0.2 %
17 South Korea 165 0.2 %
18 Australia 164 0.2 %
19 Norway 137 0.2 %
20 Tunisia 130 0.2 %
21 Mexico 126 0.2 %
22 Laos 118 0.1 %
23 Spain 118 0.1 %
24 Algeria 116 0.1 %
25 Philippines 116 0.1 %
26 Singapore 113 0.1 %
27 Finland 111 0.1 %
28 Japan 99 0.1 %
29 Bangladesh 92 0.1 %
30 Russia 87 0.1 %
31 Indonesia 85 0.1 %
32 Iraq 85 0.1 %
33 Switzerland 68 0.1 %
34 Saudi Arabia 67 0.1 %
35 United Arab Emirates 64 0.1 %
36 Peru 60 0.1 %
37 Poland 59 0.1 %
38 Argentina 59 0.1 %
39 Colombia 58 0.1 %
40 Canada 53 0.1 %
41 Serbia 50 0.1 %
42 Denmark 50 0.1 %
43 Cambodia 48 0.1 %
44 Jordan 48 0.1 %
45 Venezuela 47 0.1 %
46 Other and not yet targeted Countries 1277 1.5 %

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง statistics

Global
Local in

ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง Fans

Do you want to know more about ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend ห้างเพชรทองศรีโต๊ะกัง to your friends?

Engage 2014 London by Socialbakers