Ελληνική βάση συνοδήγησης | pamemazi… Facebook Page Statistics

This page was a top regional performer 4 times!

  • 2 Times in Reports
  • 1 Time in Reports
  • 1 Time in Reports

For more details check out our regional reports

Ελληνική βάση συνοδήγησης | pamemazi.gr Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 1179 3.0 %
1 Greece 37698 94.6 %
2 Germany 355 0.9 %
3 United Kingdom 240 0.6 %
4 Albania 223 0.6 %
5 United States 159 0.4 %
6 France 78 0.2 %
7 Cyprus 75 0.2 %
8 Bulgaria 74 0.2 %
9 Netherlands 54 0.1 %
10 Spain 54 0.1 %
11 Italy 52 0.1 %
12 Romania 41 0.1 %
13 Australia 40 0.1 %
14 Sweden 39 0.1 %
15 Belgium 38 0.1 %
16 Turkey 36 0.1 %
17 Switzerland 33 0.1 %
18 Austria 30 0.1 %
19 Canada 28 0.1 %
20 Pakistan 21 0.1 %
21 Egypt 21 0.1 %
22 Norway 20 0.1 %
23 Georgia 18 0.0 %
24 Denmark 17 0.0 %
25 Poland 16 0.0 %
26 India 16 0.0 %
27 United Arab Emirates 15 0.0 %
28 Czech Republic 15 0.0 %
29 Brazil 13 0.0 %
30 Indonesia 12 0.0 %
31 Russia 12 0.0 %
32 Mexico 12 0.0 %
33 Portugal 11 0.0 %
34 Finland 10 0.0 %
35 Serbia 10 0.0 %
36 Philippines 10 0.0 %
37 Slovakia 9 0.0 %
38 Ireland 9 0.0 %
39 Saudi Arabia 8 0.0 %
40 Iraq 8 0.0 %
41 Macedonia 8 0.0 %
42 Syria 7 0.0 %
43 Libya 7 0.0 %
44 Algeria 7 0.0 %
45 Colombia 7 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 188 0.5 %

Ελληνική βάση συνοδήγησης | pamemazi.gr statistics

Global
Local in

Ελληνική βάση συνοδήγησης | pamemazi.gr Fans

Do you want to know more about Ελληνική βάση συνοδήγησης | pamemazi.gr?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend Ελληνική βάση συνοδήγησης | pamemazi.gr to your friends?

Engage 2014 London by Socialbakers