พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Facebook Page Statistics in Thailand

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 56031 1.1 %
1 Thailand 5011812 96.9 %
2 Laos 82968 1.6 %
3 South Korea 8032 0.2 %
4 Malaysia 8003 0.2 %
5 United States 6967 0.1 %
6 Taiwan 6503 0.1 %
7 United Kingdom 3815 0.1 %
8 Myanmar 3284 0.1 %
9 Indonesia 3265 0.1 %
10 Germany 2566 0.0 %
11 Vietnam 2526 0.0 %
12 Australia 2435 0.0 %
13 Japan 2077 0.0 %
14 Cambodia 1979 0.0 %
15 India 1972 0.0 %
16 Sweden 1630 0.0 %
17 Singapore 1576 0.0 %
18 France 1510 0.0 %
19 Israel 855 0.0 %
20 Italy 832 0.0 %
21 Norway 807 0.0 %
22 Switzerland 698 0.0 %
23 Hong Kong 695 0.0 %
24 Philippines 675 0.0 %
25 China 646 0.0 %
26 Belgium 578 0.0 %
27 Netherlands 496 0.0 %
28 United Arab Emirates 481 0.0 %
29 Brazil 479 0.0 %
30 Denmark 468 0.0 %
31 Canada 450 0.0 %
32 Spain 412 0.0 %
33 Turkey 373 0.0 %
34 Mexico 369 0.0 %
35 Finland 358 0.0 %
36 Pakistan 356 0.0 %
37 Russia 333 0.0 %
38 New Zealand 327 0.0 %
39 Egypt 321 0.0 %
40 Bangladesh 305 0.0 %
41 South Africa 283 0.0 %
42 Bahrain 260 0.0 %
43 Austria 257 0.0 %
44 Iran 243 0.0 %
45 Democratic Republic of the… 240 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 8296 0.2 %

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ statistics

Global
Local in

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Fans in Thailand

Do you want to know more about พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ to your friends?