พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Facebook Page Statistics in Thailand

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 59092 1.2 %
1 Thailand 4760514 96.9 %
2 Laos 73615 1.5 %
3 Malaysia 8050 0.2 %
4 Taiwan 6861 0.1 %
5 South Korea 6235 0.1 %
6 United States 5630 0.1 %
7 United Kingdom 3021 0.1 %
8 Indonesia 2815 0.1 %
9 Myanmar 2338 0.0 %
10 Germany 2264 0.0 %
11 Vietnam 2060 0.0 %
12 Australia 1911 0.0 %
13 Japan 1814 0.0 %
14 India 1721 0.0 %
15 Singapore 1613 0.0 %
16 Cambodia 1600 0.0 %
17 Sweden 1428 0.0 %
18 France 1245 0.0 %
19 Israel 1004 0.0 %
20 Italy 737 0.0 %
21 Norway 678 0.0 %
22 Hong Kong 642 0.0 %
23 Switzerland 602 0.0 %
24 China 568 0.0 %
25 Philippines 537 0.0 %
26 Belgium 518 0.0 %
27 Brazil 422 0.0 %
28 Netherlands 421 0.0 %
29 United Arab Emirates 419 0.0 %
30 Denmark 416 0.0 %
31 Canada 381 0.0 %
32 Spain 317 0.0 %
33 Turkey 315 0.0 %
34 Mexico 309 0.0 %
35 Egypt 302 0.0 %
36 Russia 298 0.0 %
37 Finland 297 0.0 %
38 Pakistan 297 0.0 %
39 New Zealand 288 0.0 %
40 South Africa 275 0.0 %
41 Bahrain 254 0.0 %
42 Austria 236 0.0 %
43 Bangladesh 235 0.0 %
44 Iran 214 0.0 %
45 Sri Lanka 212 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 18438 0.4 %

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ statistics

Global
Local in

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Fans in Thailand

Do you want to know more about พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ to your friends?

Engage 2014 London by Socialbakers