พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Facebook Page Statistics in Thailand

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 55682 1.1 %
1 Thailand 5010561 96.9 %
2 Laos 83000 1.6 %
3 South Korea 8070 0.2 %
4 Malaysia 8002 0.2 %
5 United States 6907 0.1 %
6 Taiwan 6508 0.1 %
7 United Kingdom 3815 0.1 %
8 Myanmar 3292 0.1 %
9 Indonesia 3253 0.1 %
10 Germany 2571 0.0 %
11 Vietnam 2518 0.0 %
12 Australia 2423 0.0 %
13 Japan 2087 0.0 %
14 India 1979 0.0 %
15 Cambodia 1966 0.0 %
16 Sweden 1622 0.0 %
17 Singapore 1587 0.0 %
18 France 1540 0.0 %
19 Israel 851 0.0 %
20 Italy 828 0.0 %
21 Norway 808 0.0 %
22 Hong Kong 702 0.0 %
23 Switzerland 692 0.0 %
24 Philippines 676 0.0 %
25 China 633 0.0 %
26 Belgium 582 0.0 %
27 Netherlands 495 0.0 %
28 Brazil 475 0.0 %
29 United Arab Emirates 471 0.0 %
30 Denmark 466 0.0 %
31 Canada 448 0.0 %
32 Spain 416 0.0 %
33 Turkey 370 0.0 %
34 Mexico 366 0.0 %
35 Pakistan 361 0.0 %
36 Finland 359 0.0 %
37 Russia 341 0.0 %
38 New Zealand 329 0.0 %
39 Egypt 321 0.0 %
40 Bangladesh 303 0.0 %
41 South Africa 290 0.0 %
42 Bahrain 261 0.0 %
43 Austria 258 0.0 %
44 Iran 242 0.0 %
45 Sri Lanka 237 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 7940 0.2 %

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ statistics

Global
Local in

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Fans in Thailand

Do you want to know more about พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ to your friends?