พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Facebook Page Statistics in Thailand

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 57240 1.2 %
1 Thailand 4703474 96.9 %
2 Laos 72446 1.5 %
3 Malaysia 8029 0.2 %
4 Taiwan 6787 0.1 %
5 South Korea 6117 0.1 %
6 United States 5541 0.1 %
7 United Kingdom 2978 0.1 %
8 Indonesia 2783 0.1 %
9 Myanmar 2313 0.0 %
10 Germany 2253 0.0 %
11 Vietnam 2076 0.0 %
12 Australia 1907 0.0 %
13 Japan 1794 0.0 %
14 India 1711 0.0 %
15 Cambodia 1568 0.0 %
16 Singapore 1556 0.0 %
17 Sweden 1414 0.0 %
18 France 1225 0.0 %
19 Israel 982 0.0 %
20 Italy 734 0.0 %
21 Norway 670 0.0 %
22 Hong Kong 634 0.0 %
23 Switzerland 596 0.0 %
24 China 562 0.0 %
25 Philippines 524 0.0 %
26 Belgium 521 0.0 %
27 Netherlands 420 0.0 %
28 Denmark 417 0.0 %
29 United Arab Emirates 416 0.0 %
30 Brazil 414 0.0 %
31 Canada 373 0.0 %
32 Turkey 327 0.0 %
33 Spain 309 0.0 %
34 Mexico 297 0.0 %
35 Pakistan 297 0.0 %
36 Egypt 294 0.0 %
37 Russia 292 0.0 %
38 Finland 289 0.0 %
39 New Zealand 286 0.0 %
40 South Africa 269 0.0 %
41 Bahrain 255 0.0 %
42 Austria 239 0.0 %
43 Bangladesh 233 0.0 %
44 Iran 211 0.0 %
45 Sri Lanka 205 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 17055 0.4 %

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ statistics

Global
Local in

พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ Fans in Thailand

Do you want to know more about พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

How likely would you recommend พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ to your friends?

Engage 2014 London by Socialbakers