สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Facebook Page Statistics

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 645 5.2 %
1 Thailand 11352 91.8 %
2 Turkey 154 1.2 %
3 Indonesia 81 0.7 %
4 Laos 74 0.6 %
5 Malaysia 60 0.5 %
6 United States 52 0.4 %
7 Brazil 38 0.3 %
8 Serbia 33 0.3 %
9 Albania 29 0.2 %
10 Cambodia 24 0.2 %
11 Taiwan 23 0.2 %
12 Italy 22 0.2 %
13 Iraq 22 0.2 %
14 United Kingdom 20 0.2 %
15 India 20 0.2 %
16 Vietnam 19 0.2 %
17 Macedonia 18 0.1 %
18 Romania 17 0.1 %
19 South Korea 14 0.1 %
20 Philippines 13 0.1 %
21 Bosnia and Herzegovina 12 0.1 %
22 Mexico 11 0.1 %
23 Australia 11 0.1 %
24 Pakistan 10 0.1 %
25 Argentina 10 0.1 %
26 Singapore 10 0.1 %
27 Algeria 9 0.1 %
28 Morocco 9 0.1 %
29 Egypt 9 0.1 %
30 Myanmar 8 0.1 %
31 Japan 8 0.1 %
32 Saudi Arabia 7 0.1 %
33 Tunisia 6 0.0 %
34 Azerbaijan 6 0.0 %
35 Georgia 6 0.0 %
36 Hungary 6 0.0 %
37 Germany 6 0.0 %
38 Switzerland 5 0.0 %
39 France 5 0.0 %
40 Belgium 4 0.0 %
41 Bangladesh 4 0.0 %
42 United Arab Emirates 4 0.0 %
43 Yemen 4 0.0 %
44 Montenegro 4 0.0 %
45 Peru 4 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 103 0.8 %

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย statistics

Global
Local in

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Fans

Do you want to know more about สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 London by Socialbakers