สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Facebook Page Statistics

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 637 5.4 %
1 Thailand 10837 91.5 %
2 Turkey 159 1.3 %
3 Indonesia 81 0.7 %
4 Laos 72 0.6 %
5 Malaysia 59 0.5 %
6 United States 39 0.3 %
7 Brazil 37 0.3 %
8 Serbia 34 0.3 %
9 Albania 32 0.3 %
10 Cambodia 26 0.2 %
11 India 25 0.2 %
12 Italy 22 0.2 %
13 Iraq 22 0.2 %
14 United Kingdom 21 0.2 %
15 Macedonia 19 0.2 %
16 Taiwan 19 0.2 %
17 Romania 17 0.1 %
18 Vietnam 17 0.1 %
19 South Korea 15 0.1 %
20 Mexico 13 0.1 %
21 Philippines 12 0.1 %
22 Singapore 12 0.1 %
23 Bosnia and Herzegovina 12 0.1 %
24 Egypt 12 0.1 %
25 Algeria 11 0.1 %
26 Argentina 10 0.1 %
27 Pakistan 10 0.1 %
28 Morocco 9 0.1 %
29 Myanmar 9 0.1 %
30 Germany 8 0.1 %
31 Japan 8 0.1 %
32 Australia 7 0.1 %
33 Azerbaijan 7 0.1 %
34 Hungary 6 0.1 %
35 Tunisia 6 0.1 %
36 France 6 0.1 %
37 Georgia 6 0.1 %
38 Saudi Arabia 5 0.0 %
39 Venezuela 5 0.0 %
40 Switzerland 5 0.0 %
41 Monaco 5 0.0 %
42 Czech Republic 5 0.0 %
43 Yemen 4 0.0 %
44 Kosovo 4 0.0 %
45 Peru 4 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 91 0.8 %

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย statistics

Global
Local in

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Fans

Do you want to know more about สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 London by Socialbakers