สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Facebook Page Statistics

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Distribution of Fans NEW

# Country Local Fans % of Fan Base
  Other and not yet targeted Countries 649 5.2 %
1 Thailand 11402 91.8 %
2 Turkey 151 1.2 %
3 Indonesia 82 0.7 %
4 Laos 72 0.6 %
5 United States 65 0.5 %
6 Malaysia 59 0.5 %
7 Brazil 36 0.3 %
8 Serbia 31 0.2 %
9 Albania 26 0.2 %
10 Cambodia 25 0.2 %
11 United Kingdom 24 0.2 %
12 Italy 23 0.2 %
13 Taiwan 21 0.2 %
14 Iraq 20 0.2 %
15 India 20 0.2 %
16 Vietnam 19 0.2 %
17 Macedonia 18 0.1 %
18 South Korea 17 0.1 %
19 Romania 17 0.1 %
20 Philippines 14 0.1 %
21 Mexico 12 0.1 %
22 Singapore 11 0.1 %
23 Bosnia and Herzegovina 11 0.1 %
24 Morocco 10 0.1 %
25 Australia 10 0.1 %
26 Argentina 10 0.1 %
27 Pakistan 9 0.1 %
28 Egypt 9 0.1 %
29 Algeria 8 0.1 %
30 Myanmar 8 0.1 %
31 Japan 8 0.1 %
32 Germany 7 0.1 %
33 Azerbaijan 6 0.0 %
34 Switzerland 6 0.0 %
35 Georgia 6 0.0 %
36 Hungary 6 0.0 %
37 Tunisia 6 0.0 %
38 Saudi Arabia 6 0.0 %
39 France 5 0.0 %
40 United Arab Emirates 5 0.0 %
41 Kosovo 4 0.0 %
42 Spain 4 0.0 %
43 Yemen 4 0.0 %
44 Peru 4 0.0 %
45 Montenegro 4 0.0 %
46 Other and not yet targeted Countries 100 0.8 %

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย statistics

Global
Local in

สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย Fans

Do you want to know more about สมาคมสาวเซ็ก มุขเสี่ยวๆ แห่งประเทศไทย?

Visual Reporting For Facebook Analytics Measure, Benchmark and Drive Your Social Media Success Get Analytics

Engage 2014 New York by Socialbakers